اووژن – Ovugen

  • توضیحات

توضیحات

قرص اووژن به صورت تخصصی جهت موارد ذیل طراحی شده و استفاده می شود :

– تامین ویتامین ها و مواد معدنی لازم برای بانوانی که قصد بارداری دارند

– ایجاد شرایط بهینه جهت باروری بانوان

– تنظیم فعالیت هورمونی

– موثر در پروسه تقسیم سلولی